Bitcoin er i dag en av verdens mest lønnsomme investering hvis du kommer deg inn på rett pris målt i tid. Dette kan ikke sies om hvem som helst sin investering da de fleste investeringer, som har vært meget gode, krever mye mer tid for å utvikle seg slik den har gjort. Typiske investeringer som trekkes frem er blandet annet Bitcoin handel eller Google og Apple aksjer på rett tidspunkt. Her må vi huske at det har tatt veldig mange tiår for disse aksjene til å utvikle seg slik de har gjort. Det var også ekstrem stor risiko forbundet med investering i for eksempel Microsoft da det sto en kar i sin egen garasje og lagde noen kort og enkle maskiner.

Alle starter et sted

Amazon er en aksje som har utviklet seg raskere enn disse andre traverne. Jeff Bezos, hovedeieren i Amazon, har flere ganger fortalt at han spurte mange investorer om de ville investere i Amazon når han sto i sin egen garasje og solgte bøker på nett. Han syklet daglig til postkontoret for å sende bøker til folk som hadde kjøpt bøker av han på internett. Disse investorene som takket nei for mange år siden har han fortsatt kontakt med, hvor flere har forbandet seg over at de ikke kjøpte aksjer når de var til salgs. Denne mentaliteten ser man også i de som hørte om Bitcoin tilbake i 2010 og 2011 (og for så vidt senere også), som droppet å kjøpe kryptovaluta fordi de ikke hadde noen som helst tro på valutaen. Ting endrer seg raskt og det er viktig å følge med på markedet.