Tag : Psykologhjelp

Tilbud for psykologhjelp i Oslo

I Norge, og i resten av verden, er det helt vanlig å oppleve vanskelige perioder i livet. Gjør disse tunge periodene slik at det blir vanskelig å fungere optimalt i hverdagen, kan en psykolog være en mulig løsning. I Oslo finnes det flere tilbud til psykisk helsehjelp, dette inkluderer også blant annet gratis psykologhjelp.

psykologhjelp

Mange i Norge sliter psykisk

I Norge er det en svært stor andel av befolkningen som rammes av en psykisk lidelse eller psykisk helseplage i løpet av livet, antallet er så stort som nesten halvparten av den norske befolkningen. De vanligste formene for psykisk lidelse er depresjon og angst. Hvem det er som blir rammet av denne typen uhelse, er svært varierende og det er flere faktorer som spiller inn.

Blant annet vises psykiske helseproblemer seg særlig i grupper med lav inntekt og utdannelse. Alkoholisme er også tett knyttet opp til psykiske lidelser og plager. En annen faktor som også ofte forbindes med psykiske plager er lavt nivå av fysisk aktivitet.… Les hele innlegget