Tag : traumer

Krig og barns traumer

Hva er det som forårsaker traumer egentlig? Det er situasjoner og hendelser som er skremmende og skaper frykt. For barn så kan selv situasjoner og hendelser som i utgangspunktet ikke er farlige virke skremmende, fordi de ikke har kapasitet til å forstå hva som skjer.

barnetraumer

Krig vil alltid være en katalysator som forårsaker traumer blant mennesker, og spesielt sårbare er barna. Barna må bare ta imot det som skjer rundt seg. De har ingen stemme eller mulighet til å påvirke sin eller andres situasjon.

Før, under og etter krig

Barn får med seg veldig mye av hva som foregår rundt dem. Ikke nødvendigvis alle detaljer, men stemning, forandringer og essensen i det som skjer. Dette påvirker dem i både nåtid og i etterkant. Traumer kan komme av en situasjon et barn lever i under lang tid. Barn opplever også traumer etter enkelthendelser som skaper frykt og redsel. Senere når barna er trygge og lever normale hverdager så kan ting trigge slik at de gjenopplever traumene gang på gang.… Les hele innlegget